Участники

Фестиваль Шунудаг 2005 - Народная песня

34 участника из 19 селений!

1. Абакаров Заур (с. Кумух 1947.г.р.)

2. Адамов ХIажибутта (С. СумбатIул 1947.г.р.)

3. Агъабалаев Ш. (с. Хайхи)

4. Алиева Патимат (с. Новолак 1944 г.р.)

5. Алибагова Патимат (с. Гамияч 1980.г.р.)

6. Ванатиев Гриша (с. Хосрех 1965 г.р.)

7. Ванатиева Юлиана (с. Хосрех 1977 г.р.)

8. Ансамбль «Гарту» (с. Цуйщи)

9. Далиева Карина (с. Ккул 1993 г.р.)

10. Закарилова ХIурия (с. Цовкра-1 1960 г.р.)

11. Ибрагимов Исупа (с. Къян 1995 г.р.)

12. Ибрагимова Суджана (с. Къян 1997 г.р.)

13. Исакьев Ибрагъин (с. Чайми 1950 г.р)

14. Кьасумова Жаннат (с. Къуби 1983 г.р.)

15. Кьасумова ХIабибат (с. Хосрех)

16. Къурбанов Артур (г. Махачкала)

17. Къурбанов Сиражуттин (с. Ккул)

18. Къурбайтаева Марият (с. Ккул 1994 г.р)

19. Каллаева Таибат (с. Новолак 1955 г.р.)

20. Маджидова Лайла (с. Къуби 1944 г.р.)

21. Махмудова Зумрада (с.ЧукIуи 1976 г.р.)

22. Муртазалиев Муртазали (с. Пралассуи)

23. Муслимова Хадижат (с. Хосрех)

24. Рамазанова Саният (с. Кьукуи)

25. Уллубиева ТIутIи (с. Цовкра-1 1996 г.р.)

26. Ухмачева Минажат (с. Кумух 1957 г.р.)

27. Хусейнаев Абачара (с. Хосрех 1994 г.р.)

28. Хусейнаева Саэд (с. Хосрех)

29. Хусейнова Рабият (с. Хайхи 1948 г.р.)

30. Хусейнова Патимат (с. Цовкра-1)

31. Цаххаева Бадират (с. Бурши 1944 г.р.)

32. Ансамбль «Эридан» (г. Махачкала)

33. Шахдилова Карина (г. Махачкала)

34. Юсупова Зубайдат (с. Кандык 1973 г.р.)

Фестиваль Шунудаг 2005 - Авторская песня

48 участников от 18 до 68 лет!

1. Аскандарова Изумрцд (с. Ккул 1959 г.р.)

2. Алибагова Мъуминат (с. Ккул 1965 г.р.)

3. Илдаров Максим (с. Цовкра-1 1970 г.р.)

4. Курбанова Жанна (с.Ккул 1975 г.р.)

5. Курбанова Соня (с. Новолак 1961 г.р.)

6. Магомедова Рабият (с. Ново-Чуртах 1949 г.р.)

7. Рамазанова Янсият (с. Куби Бабаюртовский р-он)

8. Сулайманов Магомедамил (Сю Шовкра 1974 г.р.)

9. Хавчаев Магомед (с. Кукна 1939 г.р.)

10. Омаров Омар (г. Ленинкент 1949 г.р)

11. ХIажиева Сара (с. Новокули 1962 г.р.)

12. ХIажиев ХIажимурад (с. ЦIуйши 1938 г.р.)

13. ХIажиев Абдулхалин (с. ЧIуртащи 1962 г.р)

14. ХIусейнаев Амрит (с. Хосрех 1965 г.р.)

15. Шабанов Даниял (с. Новолак 1950 г.р.)

16. Шахмарданов Арслан (с. Новолак)

17. Абакаров Жамал (с. Новолак)

18. Алмасова Бахтунша (с. Хосрех)

19. Аминов Рамазан (с. Новолак 1941 г.р.)

20. Адуллатипова Кабират (с. Кая 1994 г.р.)

21. Ванатиева Марин (с. Хосрех)

22. Виричуев Садъик (с. ЧIар 1988 г.р.)

23. Гаргацов Руслан (с. Хосрех)

24. Гаргацова Патимат (с. Хосрех 1960 г.р.)

25. Газалиева Эльмира (с. Ххут 1980 г.р.)

26. Газиева Зарият (с. Хайхи 1971 г.р.)

27. Гьапурова Сияли (с.Кьукун 1942 г.р.)

28. Закарьяева Жамила (с. Цовкра-1 1988 г.р.)

29. Закарьяева Ханум (с. Цовкра-1 1966 г.р.)

30. Исмаилова Мадина (г. Махачкала 1966.г.р.)

31. Камалова Хамисат (с. Кочубей Тарумовский р-он)

32. Кубатаев Сурид (г. Махаскала)

33. Курбанова Гулижан (с. Ккул)

34. Магомедов Магомед (с. Чуртах 1955 г.р.)

35. Магомедова Ирина (с. Чапаевка 1967 г.р.)

36. Магомедоа Хидир-Наби ( с. Кьуби 1963 г.р.)

37. Махмудов Адан (с. Ккул 1947 г.р.)

38. Омаева марина (с. Ккул 1986 г.р.)

39. Омариева Рима (с. Цовкра-1 1965 г.р.)

40. Рамазанова Гаджимуси (с. Новолак 1987 г.р.)

41. Рамазанова Фируза (с. Новолак 1955 г.р.)

42. Уллубиева Рая (с. Цовкра-1 1993 г.р.)

43. ХIамзатов Жабраил (с. Мукъар)

44. ХIасанова Саида (с. Кьукун 1980 г.р.)

45. ХIусавйнаева Лиза (с. Новокули 1987 г.р.)

46. ШайхахIмадова Сабират (с. Кули 1969 г.р.)

47. Ансамбль «Эридан» (г. Махакала)

48. Юсупова Муъмина (с. Ккул 1978 г.р.)

Фестиваль Шунудаг 2005 - Внеконкурсная программа

1. Аминова Диана, Аминова Патимат (г. Каспийск)

2. Ванатиева Зарипат (с. Хосрех)

3. Магомедова Марианна (с. Хьур)

4. Рамазанова Ирина (с. Къукун)

5. Юсупова Зубайдат (с. Кандык)

Биеннале Шунудаг

Выставка
художников и мастеров
Дагестана


Архив:  2008